GATES MERKULOVA ARCHITECTS

Odland Schaffzin House
Chappaqua, New York

© Gates Merkulova Architects, LLP    All rights reserved